POLITYKA PRYWATNOŚCI - strona www

 

W Polityce prywatności przygotowaliśmy informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym o prawach, jakie przyznają Ci przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADMINISTRATOR

Status administratora w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) przysługuje nam, czyli fundacji Forum Energii siedzibą w Warszawie (00-519) przy ul. Wspólnej 35 lok. 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000625996, numer NIP: 7010592388, numer REGON: 364867487.

W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.

Możesz skontaktować się z nami:

Powołaliśmy również Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@forum-energii.eu.

Zabezpieczenie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy, jako administrator, zgodnie z RODO.

Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony.

NASZE AKTYWNOŚCI W KTÓRYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

 1. Kontakt z nami telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Jeżeli kontaktujesz się z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy;
 2. marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z naszymi usługami, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowania treści Strony do Twoich zainteresowań oraz usprawniania funkcjonalności Strony, oferowanych przez nas usług oraz na badaniu opinii;
 3. w wewnętrznych celach administracyjnych, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do spółek powiązanych z Administratorem.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy. Bez stosownej zgody nie będzie również możliwe otrzymywanie przez Ciebie informacji handlowych na Twój numer telefonu lub adres e-mail.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów) – naszymi prawnie uzasadnionymi interesami są: prawo nawiązania z Tobą kontaktu, rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy, dostosowywanie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie do Twojej sytuacji oraz marketing naszych usług, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji, na dostosowaniu treści Strony oraz usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora, a także na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne.
 2. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub numer telefonu to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. dostawcom oprogramowania do prowadzenia Strony,
 2. dostawcom narzędzi do analityki ruchu prowadzenia marketingu na naszej Stronie,
 3. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas,
 4. agencjom marketingowym,
 5. podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. W zależności od jej rodzaju, również przez czas potrzebny na wykazanie, że to zrobiliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
 2. prowadzenia przez nas działań o charakterze marketingowym lub związanych z wewnętrznymi celami Administratora albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na kierowanie komunikatów marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

Nasze profile w mediach społecznościowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze kanały w tych mediach społecznościowych. Szczegółowe zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe w mediach społecznościowych znajdziesz poniżej.

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

 1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. możesz dokonywać ich sprostowania,
 3. możesz skorzystać z prawa przenoszenia danych osobowych,
 4. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 5. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz na początku Polityki.

Prawo sprzeciwu

Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz na wstępie Polityki.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Państwo zamieszkują lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uważacie, że przetwarzanie dotyczących danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Organem nadzorczym do którego skarga może zostać złożona, właściwym dla kraju siedziby Administratora, tj. Rzeczpospolitej Polskiej, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.